ซิปไลน์ : แพ็คเก็จ A 10 สถานี

ซิปไลน์ : แพ็คเก็จ A 10 สถานี - 10 ฐาน

แกลอรี่

ผังการเล่นซิปไลน์ : แพ็คเก็จ A 10 สถานี

รายละเอียดโปรแกรม

6 ซิปไลน์
1 สพานซิกแซก
1 สพานแก้ว
1 บันไดวน
1 น้ำดื่ม
​+ นั่งรถไฟเล็กกลับ

-ราคาปกติ 900 บาท/คน
-ราคาโปรโมชั่น 700 บาท/คน

พื้นที่รับ-ส่งฟรี

pickup area