ซิปไลน์ : แพ็คเก็จ B 24 สถานี

ซิปไลน์ : แพ็คเก็จ B 24 สถานี - 24 ฐาน

แกลอรี่

ผังการเล่นซิปไลน์ : แพ็คเก็จ B 24 สถานี

รายละเอียดโปรแกรม

14 ซิปไลน์
1 สพานซิกแซก
1 สพานแก้ว
1 สายพานเดิน
1 น้ำดื่ม
5 บันไดวน
+ นั่งรถไฟเล็กไปกลับ

-ราคาปกติ 2,000 บาท/คน
-ราคาโปรโมชั่น 1,500 บาท/คน
  

พื้นที่รับ-ส่งฟรี

pickup area