ผจญภัยตะลุยฐานเชือกสุดเอ็กซ์ตรีม : มีเดรียม โปรแกรม (M) 25 ฐาน

ผจญภัยตะลุยฐานเชือกสุดเอ็กซ์ตรีม : มีเดรียม โปรแกรม (M) 25 ฐาน - 25 ฐาน

แกลอรี่

ผังการเล่นผจญภัยตะลุยฐานเชือกสุดเอ็กซ์ตรีม : มีเดรียม โปรแกรม (M) 25 ฐาน

รายละเอียดโปรแกรม

Included 25 Platforms
1 Coins bridge
1 Hanging steps
1 Swinging timber
1 Cross wooden bridge
1 Net rider
1 Pipe dream
1 Aero skiing
1 LAHU Ladder
1 Log hanging
1 Giant bamboo
1 Watchband
1 Timber balance
1 Gecko wall
1 Spider web
1 Tazan walk
1 Aerial tunnel
1 Zigzag sticks
1 Chain steps
6 Ziplines

หมายเหตุ : ราคานี้ไม่รวมรถรับ - ส่ง และอาหาร (หากรวมรถรับ-ส่ง และอาหาร เพิ่มเงิน 300 บาท)

รวมในแพ็คเก็จ

ประกันอุบัติเหตุ
ถุงมือผ้า (ใหม่)
น้ำดื่ม 1 ขวด
ตั๊วรถไฟเล็ก (ไป-กลับ)

การแต่งกาย

กางเกงขายาว
เสื้อแขนยาว
รองเท้ากีฬา

สิ่งที่ต้องนำติดตัว

ครีมกันแดด
ยาทาป้องกันแมลง
กล้องถ่ายรูป

เงื่อนไข

สุขภาพแข็งแรง
อายุ 8 - 65 ปี
น้ำหนักไม่เกิน 120 กิโลกรัม
ส่วนสูงไม่น้อยกว่า 120 เซ็นติเมตร

ช่วงเวลารับ-ส่ง

09.00 - 09.30 น.
13.00 - 13.30 น.

พื้นที่รับ-ส่งฟรี

pickup area