รถไฟเล็กฟีนิกซ์

รถไฟเล็กฟีนิกซ์ - 2 ฐาน

ผังการเล่นรถไฟเล็กฟีนิกซ์

รายละเอียดโปรแกรม

รถไฟเล็กฟีนิกซ์ ที่เดียวในประเทศไทย 
2 สถานี 

-ราคาปกติ 200 บาท/ท่าน
-ราคาโปรโมชั่น ราคาผู้ใหญ่ 90 บาท/ท่าน
                       ราคาเด็ก 60 บาท/ท่าน (สูงไม่เกิน 120 เซ้นติเมตร)

รวมในแพ็คเก็จ

First aid insurance
New gloves
1 Bottle of dringking water

การแต่งกาย

Sport shoes
Long sleeve shirt
Long pants

สิ่งที่ต้องนำติดตัว

Sunscreen
Insect repellent
Camera

เงื่อนไข

Healthy
Aged 8 - 60 year old
Maximum weight 120 kg.
Minimum height 120 cm.

พื้นที่รับ-ส่งฟรี

pickup area