แพ็คเก็จ A : ซิปไลน์ 10 สถานี

แพ็คเก็จ A : ซิปไลน์ 10 สถานี - 7 ฐาน

แกลอรี่

ผังการเล่นแพ็คเก็จ A : ซิปไลน์ 10 สถานี

รายละเอียดโปรแกรม

5 ซิปไลน์
1 สพานซิกแซก
1 สพานแก้ว
1 บันไดวน

-นั่งรถไฟเล็กกลับ
-ราคา 900 บาท/คน
-ราคาโปรโมชั่น 700 บาท/คน
เริ่ม 1 ตุลาคม - 30 พฤศจิกายน 2564)

 + นั่งรถไฟเล็กกลับ

พื้นที่รับ-ส่งฟรี

pickup area