แพ็คเก็จ B : ซิปไลน์ 24 สถานี

แพ็คเก็จ B : ซิปไลน์ 24 สถานี - 24 ฐาน

แกลอรี่

ผังการเล่นแพ็คเก็จ B : ซิปไลน์ 24 สถานี

รายละเอียดโปรแกรม

14 ซิปไลน์
1 สพานซิกแซก
1 สพานแก้ว
1 สายพานเดิน
5 บันไดวน

-ราคา 2,000 บาท/คน
-ราคาโปรโมชั่น 1,500 บาท/คน
 เริ่ม 1 ตุลาคม - 30 พฤศจิกายน 2564)

 + นั่งรถไฟเล็กไปกลับ

พื้นที่รับ-ส่งฟรี

pickup area