7 Zipline+Coffee

7 Zipline+Coffee - 7 ฐาน

แกลอรี่

ผังการเล่น7 Zipline+Coffee

รายละเอียดโปรแกรม

-โหนซิปไลน์ 7 สถานี

-ดืมกาแฟ หรือเครื่องดื่มที่กำหนด

-ชมสวนดอกไม้มากาเร็ต 7 ไร่

-นั่งรถไฟฟีนิกซ์กลับ

พื้นที่รับ-ส่งฟรี

pickup area