S (Small Program)

S (Small Program) - 19 ฐาน

แกลอรี่

ผังการเล่นS (Small Program)

รายละเอียดโปรแกรม

รวม 19 ฐาน

1 Monkey Bridge
1 Climbing net
1 Seesaw
1 Lego bridge
1 Parallel wood
1 Flying skateboard
1 Sky bridge
1 Sky net tunnel
1 Vine walk
1 Slingshot
1 Balance beam
1 X.O.steps
1 Chipmunk walkway
1 Flying net
1 Window walk
1 Double sling (Angry King Kong)
3 Ziplines

รวมในแพ็คเก็จ

รับ-ส่งในพื้นที่ตัวเมืองเชียงใหม่ฟรี
ประกันอุบัติเหตุ
ถุงมือใหม่
เสื้อยืด
น้ำดึ่ม 1 ขวด
ข้าวผัดไก่

การแต่งกาย

รองเท้ากีฬา
เสื้อแขนยาว
กางเกงขายาว

สิ่งที่ต้องนำติดตัว

ครีมกันแดด
ยาทาป้องกันแมลง
กล้องถ่ายรูป

เงื่อนไข

สุขภาพแข็งแรง
อายุ 8 - 60 ปี
น้ำหนักไม่เกิน 120 กิโลกรัม
ส่วนสูงไม่น้อยกว่า 120 เซ็นติเมตร

ช่วงเวลารับ-ส่ง

08.00 - 08.30 น.
09.00 - 09.30 น.
10.00 - 10.30 น.
12.00 - 12.30 น.
13.00 - 13.30 น.
14.00 - 14.30 น.

พื้นที่รับ-ส่งฟรี

pickup area